atgriežti

atgriežti
atgríežti tr., atgriẽžti, -ia, àtgriežė Kp, Slm 1. atpjauti, atrėžti: Atgriežk man to obuolio kraščiuką Vdžg. Atgríežti gríežinį ridiko, morko, sėtinio J. Atgríežk ir man sūrio riekę Up. Atgríežė (atriekė) duonos abraką Krkl. 2. daržovėms, javams šaknis ar lapus nusukti, nupjauti: Surišęs grikių pėdą, atgríežk šaknis Rud. 3. atgroti: Ten nuvažiavom atgríežt pulkui Plv. Vestuves irgi atgriežėm Srd. 3. refl. atsibarti, atsikirsti: Jie mane griežė, bet aš jiem atsigriežiau Lp.
◊ ápmaudą atgríežti pyktį išlieti: Jis nor sykį an jų apmaudą atgriežė BsPII22.
\ griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; nugriežti; pagriežti; pragriežti; prigriežti; sugriežti; užgriežti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apgriežti — tr., apgriẽžti, ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgriežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgriešiu, o tu nulaužk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgraižyti — 2 atgraižyti iter. atgriežti 1: Atgraižė po kepersį varškės Skdv. graižyti; apgraižyti; atgraižyti; įgraižyti; išgraižyti; nugraižyti; prigraižyti; sugraižyti; užsigraižyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkliurkinti — atkliùrkinti tr. menk. atgriežti: Šiaip taip vestuves savo armonika atkliùrkino Krkl. kliurkinti; atkliurkinti; iškliurkinti; pakliurkinti; susikliurkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžaisti — 1 atžaĩsti, atžaĩdžia, àtžaidė tr.; SD210 1. Sut, LL119 lošiant atgauti tai, kas buvo pralaimėta. 2. refl. iki valios prisižaisti: Kas gali būti įdomiau už šį žaidimą! Žaisdavo neatsižaisdavo rš. | prk.: Sunku atsisveikinti [su iliuzijomis]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežti — ia, ė, griẽžti 1. tr. pjauti, rėžti rėžį, brėžti: Kurpes griežti (apipjauti apie kurpmedžius rėželį odoms prikalti) Skr. Gulsčio medžio viršūnę griežti J. 2. tr. lupti, gramdyti, gremžti: Griežia ligoniui votį, akį Š. Kad akis iš kaktos griežtų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgriežti — tr., išgriẽžti, ia, ìšgriežė Kp, Slm 1. išpjauti, išrėžti: Išgriežk pečiui kaktą (skylę, kai jau pečius išplūktas) Ds. Išgriežk duonos minkštimą Dglš. 2. išgremžti, išlupti: Išgriežk votį J. Ìšgriežiau bul bos akelę Slm. Bul bų akelės reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugriežti — tr. nugriẽžti, ia, nùgriežė Kp, Slm 1. nupjauti, nurėžti: Nugriežiu (apibrėžiu, išrėžiu griežinį) R43. Aną medį nugriežia Skr. Plaukus nugriežė (plikai nukirpo) Up. 2. nugremžti: Ravus nugriežė nuolaidžiai Vaižg. 3. nupjauti, nusukti daržovėms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagriežti — tr., pagriẽžti, ia, pàgriežė 1. An parėžti, papjauti. 2. paskersti (gyvulį): Reikia pagriežt avis Srj. Jau kumeliuką vilkas pagriežė Lš. 3. papjauti (pievą): Pagriežiau pievas po lytaus Lkv. 4. intr. pagroti: Kad tu muzikantas, tai tu man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragriežti — tr., pragriẽžti, ia, pràgriežė pralošti (kortomis): Nusiminė Rimeikis pragriežęs Žem. ◊ galvą pragriežti įgristi, įsipykti: Man jis galvą pràgriežė [, kad atvežčiau lentų] Lp. griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigriežti — tr., prigriẽžti ia, prìgriežė Kp 1. graižtvas įdėti, įrėžti: Nunešiau diečkelę prigriežt (naujoje vietoje graižtvas įdėti, naują dugną įdėti) Prng. Kubiliuku dugnį prìgriežė Slm. 2. [i]prisukti: Ratas koją prigriežė Grv. 3. prk. priprašyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”